การเรียนรู้ร่วมกัน ( ฉบับเม็กดำ)

   การเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุดความรู้ในระบบโรงเรียน ที่มีการกำหนดกฏเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าด้วยสิ่งที่พวกเราเรียกว่า  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 อันประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมีคุณค่า  แต่จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าการเรียนรู้นั้นทำให้คนมีความรู้เพียงพอที่จะอยู่อย่างพอเพียง 

 คำถามเพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  วันนี้ จึงมีว่าการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียวได้ทำให้คนมีความรู้เพียงพอที่จะอยู่อย่างพอเพียงแล้วหรือยัง

ตามประสาคนบ้านนอกอย่างพวกเราชาวเม็กดำ ตอบได้ดังๆว่า  ยัง

ดังนั้นชาวเม็กดำ (โรงเรียนบ้านเม็กดำ ชุมชน   พันธมิตรทางวิชาการ)

จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานแห่งความเป็นจริงในชุมชน เรียนจากความจริง เพื่อความจริงของชีวิต ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์พวกเราจึงเรียนวิชาของพวกเรา เช่น ป่าใหญ่โคกจิก เถาวัลย์กับวิถีชีวิต  วรรณกรรมท้องถิ่น และอื่นๆอีกมากมาย   ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ โชคดีที่มีพันธมิตรทางวิชาการ มาโปรดปรานซึ่งท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทำให้พวกเรามีกำลังใจมากขึ้นและพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป