วันนี้ถึงธ.ก.ส. 8.20 น. วันนี้ต้องออกไปตั้งบูตขายสลากออมทรัพย์ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยออกเดินทางเวลา 10.00 น.ไปถึงก็ติดตั้งป้ายโฆษณาตั้งบูต และคอยให้ข้อมูลกับคนที่สนใจส่วนมากจะเป็นอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ กลับเวลา 15.00 น. เหมือนเดิมโดยที่เดินทางกลับบ้านเลย 18/12/49