วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law Journal)

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law Journal) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

WUOPAC : http://opac.wu.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00141452

E-Journal : http://www.nhrc.or.th/Human.../Documents/law-nhrc.aspx


#สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ #Ejournal #แนะนำวารสาร #wuclm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)