มงคลที่ 2 คบบัณฑิต

บัณฑิต หมายถึง ผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ดำเนินได้วยความรู้ ประโยชน์ปัจจุบันและภายภาคหน้า หรือผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท การคบ (เสวนา) หมายถึง การอยู่ใกล้ สนทนาพูดคุย ทำกิจการงานร่วมและประพฤติตามกัน