เรามาเริ่มใช้ weblog การจัดการความรู้พิจิตรกันครับ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนทางปัญญาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีศักยภาพของทุกท่าน และเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป  เชิญแสดงความคิดเห็นเต็มที่  โดย คนล่าฝัน