วันนี้เป็นวันแรกที่สมัครเป็นสมาชิก  ผมเองไม่คุ้นเคยนักกับการบันทึกลงบล็อค   จึงเขียนมาเพื่อขอคำชี้แนะ  และระหว่างจะอ่านบล็อคอื่น ๆ เป็นความรู้ด้วย

                           ในฐานะเกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม จ.น่าน หากมีความสนใจหรือข้อเสนอแนะ  จะให้ทางเราได้รับข้อมูลกรุณาส่งเข้ามาได้ครับ เพื่อดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร