GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แนะนำ...โครงการเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

รำลึก เชิดชู "หญิงกล้า" สามารถขับไล่ข้าศึก จนได้ชัยชนะ "ย่าโม" เป็นที่สุดแห่งความภูมิใจของชาวโคราช

"โรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช" คืออะไร

           เป็นโครงการของ สพท.นม.1 

           เป็นโครงการที่มุ่ง... สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการทุกด้าน  เป็น  "คนดี  คนเก่ง  กล้าหาญ สามารถเรียนต่อและประกอบอาชีพได้  และมีความสุขในความเป็นคนโคราช

            พัฒนาแล้ว.....ได้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ชื่นชมของชุมชน     เป็นที่พึงของชุมชน .....เป็นแบบอย่างโรงเรียนอื่น

           "โรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช"  มีลักษณะอย่างไร.....

           1.  มีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

           2. มีครูอย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครูโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

           3.  ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช 

          คุณอยากทราบไหมคะ........ว่าโรงเรียนแบบไหนจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

          โปรดติดตามตอนต่อไป

          

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68295
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)