จิตรปทาฉันท์ ๘

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ ข้าฯ จะริร่าย......มนะฉาย ขาน
ธรรม ธ ประทาน.....สติมั่น "ทำ"
"รัก" สิมุฝึก............จิต(ะ)ตรึก ย้ำ
ฅน ลุละกรรม........สละสิ้น "ตน"

@ "กู" มุละเถิด......พละเกิด ครัน
จง สติมั่น..............สุข(ะ)สันต์ผล
หมั่น ปฏิบัติ...........ลุขจัดกล
หล้า นฤมล...........สิสวรรค์ พลัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)