ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​วันที่14 กันยายน 2563

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

1.ชื่อหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คิดค้นโลโก้ทำโครงการ

2.วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

ทำโลโก้

3.บุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคน

พี่เลี้ยงศรชัยอวยชัย

4.กระบวนการปฏิบัติงาน

วาดโลโก้

5.ผลที่ได้รับจากงานนั้น

ได้โล้โก้สำหรับชุมชน

6.ปัญหาและข้อเสนอเนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)