…สภาพสิ่งของสาธารณะในวันนี้…บอกลักษณะนิสัยของผู้คน

…ร่วมกันใช้ประโยชน์ด้วยจิตสาธารณะ …จึงทำให้มีวันนี้

…เดินหาทางเพื่อจะเข้าไปบริเวณตัวเขื่อน ผ่านอาคารโรงงานบำบัดน้ำเสีย Water Treatment plant …มีสิ่งสะดุดตาเป็นแท่งโลหะสีเขียวกลมกลืนกับต้นไม้รอบๆ มองเห็นก็รู้ตั้งแต่แรกว่าต้องเป็นเครื่องกดน้ำดื่มสาธารณาอย่างแน่นอน เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ได้เห็นถาดรองน้ำสองที่ สูงระดับคนดื่ม และตำ่เกือบติดพื้นจึงพอจะสันนิษฐานได้ว่า เป็นของน้องหมาที่เจ้าของพามาเดินอย่างแน่นอน…ด้วยลักษณะรูปทรง และสีสันที่ไม่เคยเจอะเจอในสมัยนี้…คิดว่าอาจจะใช้ไม่ได้แล้ว แต่ใจก็คิดว่าต้องใช้ได้…เพราะคนแคนาดาที่บ้าน…รักษาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆได้ดีมาก… จึงลองกดปุ่มเปิดน้ำดู …จริงดังที่คิด…มีน้ำไหลออกจากก๊อกทั้งบน และล่าง…การที่ได้เห็นสิ่งของเก่าโบราณในที่สาธารณะ เป็นเรื่องที่ต้องขอขอบคุณผู้คนทุกรุ่นอายุ และเพศวัย ที่ร่วมกันใช้ประโยชน์ด้วยจิตสาธารณะ …จึงทำให้มีวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องใกล้ตัว...ฝรั่งความเห็น (2)

ยอดไปเลยครับ

เขียนเมื่อ 

…การดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะ…