วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549

วันนี้มีงานถ่ายบันทึกเทปการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา โดยเป็นการเก็บภาพบรรยายกาศการสอนตลอดระยะเวลา 1ชั่วโมง โดยในการถ่ายทำครั้งนี้มีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนภาพนอก เพราะเป็นช่วงหลังพักเที่ยง ทั้งเสียงเด็กภายโรงเรียน เสียงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ๆ และเสียงรถทัวร์ แต่การแก้ปัญหาง่ายมาก เพียงแค่เราปิดประตูห้องและแง้มๆหน้าต่างไว้พออากาศถ่ายเท เท่านั้นก็ลดเสียงรบกวนไปได้