คว้ารางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award

คว้ารางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ ม. ด้านงานวิจัยและการมีชื่อเสียงที่ดี

(ขอบคุณทีมแผนงานวิจัยทุกท่าน “แผนงานการวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์” )

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คว้ารางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award พร้อม เงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี จากการประกวดบูธนิทรรศการแผนงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์” ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งมีบูธนิทรรศการกว่า 100 บูธเข้าร่วมประกวดผลงานในงานดังกล่าวนี้

แผนวิจัยการวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักวิจัย ประกอบด้วยทีมนักวิจัย ดังนี้ รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ผศ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ, ว่าที่ รต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์, อ.สุกาญดา ทองคำ อ.สุวิมล เทียกทุม และ อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ความเห็น (0)