บันทึก ฝึกประสบการณ์ วันที่ 13

วันนี้ ช่วงเช้าเข้าประชุมพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน 11 หมู่ ในหัวข้อ เบี้ยงยังชีพกลุ่มเปราะบาง แนะนำตัวเองกับผู้ใหญ่ บอกแนวทางการฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)