ฝึกงานวันแรก 08/07/63

08/07/63
เริ่มต้นการฝึกงานกับศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันแรก ข่วงเช้าได้มีการแนะนำตัวและให้บอกความสามารถและงานที่ตัวเองถนัดกับอาจารย์และพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงก็ได้มีการแนะนำกฏระเบียบ การดูแลห้องและให้แบ่งเวรกันทำความสะอาดศูนย์ฝึกให้เรียบร้อยทุกวันก่อนกลับ การพูดคุยกับผู้ใหญ่ การใช้เสียง และที่สำคัญคือการมีมารยาทกับคนที่เข้ามาศูนย์  เมื่อคุยเสร็จอาจารย์และพี่เลี้ยงก็ปล่อยให้ทำงานของตัวเอง และมีเวลาพักกลางวันให้ 1ชั่งโมง เวลา12:00-13:00 และกลับมาทำงานที่ศูนย์ต่อจนถึงเวลา17:00 ถึงจะกลับบ้านได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึกฝึกงานความเห็น (0)