9 ความเชื่อที่ผิด เกี่ยวกับ COVID-19 รู้ไว้ได้เปรียบ

Uthen B.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอมูลจากเพจ Rama channel

มัดรวมมาให้ 9 ความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19 จริงชัวร์หรือมั่วนิ่ม

ข้อมูลโดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-9-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%88/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ok4shareความเห็น (0)