วิจัย Palliative care ของเครือข่าย รพ.กุดชุด

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ประชุม Concept Paper งานวิจัย Palliative care ของเครือข่าย รพ.กุดชุม

- วิเคราะห์บริบท สถานการณ์ในพื้นที่และระบบงานเดิม นำมาสู่การทำ GAP Analysis และ Research Question เห็นภาพระบบการทำงานชัดเจนเลยว่ามี GAP ตรงไหนที่ทำให้ระบบงาน Palliative Care สะดุด

[1] มี Guidline แต่ไม่เวิร์คไม่ flow ตามที่วางไว้

[2] มีทีมเยียมบ้าน แต่ยังมี Waste อยู่มากทำการเยี่ยมของทีมไม่เต็มตามศักยภาพและแผนที่มี

[3] การ key ข้อมูลไม่ได้ครบตามองค์ประกอบที่กำหนดของ UC

[4] ต้นทุนของการใช้การดำเนินงานที่ไม่คุ้มค่าคุ้มทุน ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ขององค์กร

- จาก Research GAP ดังกล่าวนำมาสู่การออกแบบรูปแบบการวิจัย หรือ Research Design ให้เหมาะสมกับคำถามการวิจัย หรือ Research Question

สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นำไปสู่การพัฒนาเป็น Proposal เพื่อขอพิจารณา EC รวมถึงการทำ Journal Club ต่อไปค่ะ

วิจัยต้องลงมือปฏิบัติทำด้วยตนเอง ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นถึงจะได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

#R2R

12-02-63

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)