Productivity Improvement by TPM


มีเป้าหมายใหญ่ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ1.ลด breakdown 2.ลด defect และ 3.ลด accident

การพัฒนาประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือ TPM มีความมุ่งเน้นอยู่ที่ 2 เรื่อง คือยกระดับความสามารถของคน และปรับปรุงเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายใหญ่ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ1.ลด breakdown 2.ลด defect และ 3.ลด accident

มีการทำงานผ่านกลไก การวางระบบและนำสู่การปฏิบัติ 8 หัวข้อ โดยเขียนเป็น Model รูปบ้านโดยแต่ละหัวข้อ เป็นเสา(Pillar) 1 ต้น คือ

1.FI Focus Improvementให้ความสำคัญกับความสูญเปล่า นำมาตั้งเป็นเป้าหมาย KPI และติดตามวัดผลเป็นประจำ โดยวางแผนและแจกจ่ายงานให้แต่ละเสา ผ่านโครงการปรับปรุง

2.AM Autonomous Maintenance สร้างความตระหนักในการไม่ทำให้เกิดความบกพร่อง พยายามยกระดับความสามารถหน้างานในการแก้ไขความบกพร่องด้วยตนเอง เพื่อทำให้เครื่องจักรกลับเข้าสู่สภาพเดิมที่พร้อมใช้งาน

3.PM Preventive Maintenance ทำให้เกิดการบำรุงรักษาที่เป็นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ใช้องค์ความรู้และข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการชำรุดและวางแผนบำรุงรักษา เพื่อป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรและลดต้นทุนค่าซ่อม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถของหน้างาน 

4.QM Quality Maintenance ทำให้เกิดการบริหารด้านคุณภาพที่เป็นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ใช้องค์ความรู้และข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการเกิดของเสียและวางแผนตรวจเช็คคุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดของเสียและลดต้นทุนด้านคุณภาพ

5.IP Initial Phase เพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สายการผลิตใหม่ รวมทั้งการติดตั้งเครื่องจักใหม่ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดซ้ำ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ที่จัดเก็บจากเสาต้นต่างๆมาเป็นแนวทาง ส่งผลให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ความผิดพลาดลดลง

6.ET Education Training เป็นการออกแบบระบบการพัฒนาทักษะและความตระหนักให้กับพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับความจำเป็นของเสาต่างๆ 

7.OI Office Improvement เป็นการออกแบบระบบการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่านอกเหนือจากสายการผลิต อาจเริ่มต้นจากการวางรากฐาน 5ส. แล้วยกระดับด้วยการใช้แนวคิดเรื่อง Lean ดำเนินการให้ครอบคลุมตั้งแต่งานเอกสาร จัดซื้อ บัญชี คลังสินค้า Logistic ไปจนถึง Supplier Partner ตลอด Supply Chain

8.SHE Safety Health Environment เป็นการวางระบบและนำสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงในงานด้าน SHE สอดคล้องและสนับสนุนกับงานของเสาอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและพนักงานมีความตระหนักในด้าน SHE

คำสำคัญ (Tags): #tpm
หมายเลขบันทึก: 674778เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2020 18:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มกราคม 2020 18:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี