เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา

...โบราณสถาน...โบราณวัตถุ...

        22 ธันวาคม 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะครูและนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนำชมจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  พานั่งรถรางชมและให้ความรู้สถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์  พาชมและให้ความรู้ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์  วัดราชบูรณะ  วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์  วัดมงคลบพิตร  และเข้าชมโบราณวัตถุพร้อมฟังคำบรรยายที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)