บทกวี : เปลี่ยนไป

...

ปีใหม่ เปลี่ยนไป ใจแกร่งกล้า

ที่ผ่านมา เรียนรู้ว่า เป็นไฉน

จึงตั้งใจ จะไม่พลั้ง ครั้งต่อไป

จะเก็บ น้ำตาไว้ เป็นบทเรียน

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)