เวทีผู้นำวัดดาว WS 4

พัฒนาผู้นำไปกับสถานการณ์จริง

เรื่องเล่าจากพื้นที่วัดดาว

ถอดบทเรียนหลังทำ..ในเวทีผู้นำ ครั้งที่ ๔   วันพฤหัสบดีที่      พฤศจิกายน   ๒๕๔๙   องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี       ± เวทีเปิดหัวรัฐมนตรี..ที่มีการเตรียมการมาแล้ว           จากการตระเตรียมการเพื่อการก้าวมาถึง เวทีเปิดหัวรัฐมนตรีตำบลวัดดาว ทางผู้เขียนรู้สึกยินดีที่วันนี้ผู้นำหลายๆท่านจะได้มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกับภาระหน้าที่และบทบาทที่ตนเองต้องนำกลับไปปฏิบัติต่อ  เพราะการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมาร่วมกับนายกประทิว รัศมี(นายกอบต.วัดดาว)ที่ผ่านมานั้นเป็นการอาศัยโอกาสจากช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อเป็นเครื่องมือต่อการฝึกฝนผู้นำในการร่วมคิด ร่วมสร้างงานให้แก่ตำบลตนเองด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานลอยกระทงขึ้นโดยการกำหนดบทบาทให้แต่ละท่านไปรับผิดชอบตามสายงานของตนเอง(ตามความถนัด)ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพียง น้ำจิ้ม ในการทดลองปฏิบัติงานผ่านฐานการทำงานจริงของตนเองเท่านั้น          ที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลาคม ๔๙ นายกประทิวมักพูดถึงการทำงานที่ใช้ โมเดลประเทศ ในการทำงานตามที่สรส.ได้แนะนำการทำงานให้(จากการปรึกษาการทำงานเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายนที่ผ่านมา)โดยนายกประทิวต้องการให้ผู้นำวัดดาวรู้สึกชิน..คุ้นหู และพร้อมรับนโยบายในการทำงานร่วมกันซึ่งมักพูดอยู่เสมอๆกับการทำงานที่ต้องจำลองบทบาทของตนเองกับการเป็นรัฐมนตรีประจำตำบล          ดังนั้น โรงเรียนผู้นำ เวทีที่ ๔ ครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ในการ เปิดตัว เปิดหัว เปิดใจ ผู้นำวัดดาวว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจังหรือไม่อย่างไร? เพราะผู้นำวัดดาวได้ก้าวผ่านการทำงานต่อการพัฒนาฝึกฝนทักษะ วิธีคิด มาได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งขั้นต่อไปจึงควรเป็นขั้นแห่งการปฏิบัติ..ทดลองทำอย่างจริงจัง ตามบทบาทที่แต่ละท่านสนใจจะทำอย่างจริงจังมากขึ้น   ± การตีเหล็กเมื่อร้อน ได้ของสดจากงานลอยกระทง           กระบวนการชวนคุยในวันนี้คงต้องเน้นการทำงานที่สอดคล้องไปกับสถานการณ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจริงที่ผ่านมา เราเชื่อว่าการชวนผู้นำพูดคุยเพื่อการสังเกต การพัฒนาของผู้นำแต่ละท่านของวัดดาวนั้นจำเป็นต้องหาเรื่องราวที่เป็น จุดร่วม ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันซึ่งงานเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๔๙ ยังคงเป็น ของสด ที่ผู้นำหลายท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างดี อีกทั้งการ AAR อันเป็นการ ตีเหล็กเมื่อร้อน จะช่วยให้กระบวนการทางความคิดของผู้นำมีการพัฒนาและสามารถสอดรับการทำงานที่สรส.จะเข้ามาช่วยเสริม เติมเต็ม การทำงานให้ผู้นำได้ง่ายขึ้น   ± หัวใจสำคัญ คือ การพูดคุยอย่างมีส่วนร่วม           การที่จะพัฒนาผู้นำวัดดาวโดยการแทรกกระบวนการ KM จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็น เจ้าของการทำงานเอง และสามารถที่จะพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้          โดยการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีองค์ประกอบในกระบวนการชวนคุย ดังนี้ (๑)  ต้องมีคนชวนคุย (คุณอำนวยในวงสนทนา) (๒) ต้องมีคนบันทึก (คุณบันทึก, คุณลิขิต) (๓) สมาชิกต้องมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างทั่วถึง (๔) การได้ข้อคิด ความรู้ เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปจัดการต่อเพื่อให้การทำงานนั้นๆดีขึ้น          ในเวทีครั้งนี้บทบาทของผู้เขียนจึงเป็นการชวนผู้นำร่วมพูดคุยเพื่อการร่วมกัน AAR งานลอยกระทงที่ผ่านมาว่ามี ข้อดี ข้อเสนอแนะหรือข้อที่ควรปรับปรุงอย่างไร? เพราะเวทีครั้งนี้การทำงานของสรส.เองก็ได้มีการปรับทัพในการทำงาน โดยผู้ประสานงานพื้นที่(ผู้เขียน)ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการทำเอกสารสรุปจากเวทีแต่ขอให้เพิ่มบทบาทการทำงานโดยการเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักอย่างคุณทรงพล เจตณาวนิชย์(ผอ.สรส.) การเก็บประเด็นจากเวทีเพื่อการติดตามงานต่อภายหลังจากเวทีเสร็จสิ้น          ดังนั้น เวทีครั้งนี้จึงเป็นเวทีสบายๆสำหรับผู้เขียนเพราะทำให้ตนเองมีเวลานั่งคิดวางแผนการทำงาน และหาวิธีการทำงานว่าควรจะวางแผนการทำงานต่ออย่างไร? ทั้งในเดือนนี้และในเดือนหน้า   ± ผู้นำวัดดาว ถอดรหัสใจ..กับงานลอยกระทง โจทย์ : งานลอยกระทงปีนี้

๑) ดีกว่าปีก่อนอย่างไร ?

และ ๒) ดีน้อยกว่าปีก่อนอย่างไร? วิธีการ ·         การจับกลุ่มโดยวิธีการนับ ๑ - ๕  โดยคนที่นับ ๑ อยู่กับ ๑ คนที่นับ ๒ อยู่กับ ๒ เป็นต้น มีทั้งหมด ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๗-๘ คน ·         ให้เวลาในการคุยกันประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอกัน 

ข้อดี

ข้อที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
Ÿ ปีนี้มีการวางแผนการทำงานดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา Ÿ เวทีประกวดเทพีแม่หม้าย กับรำวงย้อนยุคใกล้กันเกินไปทำให้เสียงตีกัน Ÿ อยากให้ทางอบต.วัดดาว ปีหน้าคุยกับคณะกรรมการวัดดาวด้วย
Ÿ การได้มีโอกาสนำประสบการณ์เดิมมาช่วยทำให้ปีนี้มีการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม Ÿ เวทีที่จัดการประกวดสูงเกินไปทำให้คนที่อยากให้รางวัลให้ยาก อีกทั้งผู้ประกวดก็ลำบากกับการขึ้นเวที Ÿ อยากให้ขยายเวลาในการจัดงาน จากสี่ทุ่ม เป็นห้าทุ่ม
Ÿ ผู้นำต่างมีส่วนร่วมในการทำงานดี ทั้ง อบต.วัดดาว และ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน Ÿ ไม่มีผู้ช่วยบนเวทีต่อการจัดการเรื่องของพวงมาลัย, รางวัลผู้ประกวด ทำให้โฆษกต้องทำงานหลายอย่าง Ÿ ปีหน้าอยากให้การประกวดเป็น ประกวดหนูน้อย
Ÿ กลุ่มชาวบ้านแต่ละหมู่ต่างให้ความร่วมมือดี Ÿ ขาดการสื่อสารเรื่องเกณฑ์การประกวดกระทงทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจเกณฑ์การตัดสินที่แท้จริง Ÿ ขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์งาน
Ÿ ปีนี้มีการประชาสัมพันธ์ดีขึ้นมากกว่าปีก่อน Ÿ งบประมาณในการจัดงานลอยกระทงน้อยไป เพียง ๒๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น Ÿ ปีหน้าการจัดการเรื่องทำกระทง อาจให้แต่ละหมู่ร่วมรับผิดชอบ โดยทำกระทงหมู่ละ ๑๐๐ ใบไปเลยเพื่อแก้ปัญหากระทงไม่เพียงพอ
Ÿ มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาและเป็นข้อดี คือ การประกวดกระทงเพื่อนำเงินที่ได้มอบให้แก่ทางวัด Ÿ กระทงที่ทำเพื่อขายในงานวัด น้อยเกินไปไม่เพียงพอกับการจำหน่าย  
Ÿ ผู้เข้าร่วมประกวดเทพีแม่หม้าย มิได้ประกวดเพื่อผลรางวัล แต่ต้องการมีส่วนร่วมเพื่อตำบลตนเอง อันเป็นความรู้สึกของคนที่อยากร่วมเป็นเจ้าของงาน Ÿ ไฟในการจัดงานน้อยไป ทำให้บริเวณงานค่อนข้างมืด  
Ÿ การใช้งบประมาณในการจัดงานน้อย แต่ได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ของตำบล Ÿ สถานที่ในการจัดงานอยู่หลังวัดซึ่งลึกเกินไป ทำให้ไม่เป็นจุดสังเกตในการมาเที่ยว อีกทั้งการจัดงานระหว่างกองประกวดกับโรงหนังแยกส่วนไม่รวมเป็นงานเดียวกัน  
Ÿ มีคนมาร่วมงานลอยกระทงที่วัดดาวมากกว่าปีที่แล้ว Ÿ สถานที่ในการจอดรถมีไม่เพียงพอ  
Ÿ การได้รับรางวัลเป็นใบประกาศนียบัตร ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญของคนที่เข้าร่วมการประกวด มากกว่าการได้รับรางวัลเสียอีก    
Ÿ ปีนี้น้ำไม่ท่วมวัดดาว และไม่มีฝนตกทำให้ไม่ต้องลำบากเรื่องสถานที่    
   ± ความรู้ที่ได้รับ กับ เวทีผู้นำ           การเริ่มปรับยุทธศาสตร์การทำงานของสรส.ให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ของชุมชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำสามารถคิดตามและจับหลักการทำงานที่คุณทรงพลมาเสริมและเติมเต็มให้ โดยสามารถเข้าใจอย่างง่ายได้ 

© หลักในการทำงานให้ดี  ให้สำเร็จ

รู้เรา  รู้เขา  รู้สถานการณ์   F รบร้อยครั้ง  ชนะร้อยครั้งรู้ต้น  รู้ปลาย  รู้ที่มาที่ไป

รู้เหตุ  รู้ผล  รู้ตน  รู้คน  รู้เวลา  รู้สถานที่  รู้ประมาณ

 

 

                         

© การวิเคราะห์คน..โดยใช้หลักอริยสัจ 

๑. ทุกข์ : ปัญหา  ความสำคัญของปัญหา  การจัดลำดับ             ความสำคัญของปัญหา๒. ทุกข์เกิดจากอะไร? : หาสาเหตุของปัญหา  ที่มาของ             ปัญหา  รากของปัญหา๓. การดับทุกข์ : ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์๔. วิธีการดับทุกข์ : วิธีการแก้ไขปัญหา    

 

 

         

 

± ก้าวผ่านการพัฒนา กับ ข้อคิดที่ได้จากผู้นำ          นอกจากการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอภาพงานลอยกระทงของปีนี้ว่ามีข้อดี, ข้อเสนอแนะ และข้อที่ควรปรับปรุงอย่างไร? แล้วนั้น          ผู้เขียนได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานของผู้นำวัดดาวในเวทีนี้หลายอย่าง ดังนี้  ๑. การเห็น ตัวบุคคล ในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น Ÿ    จากการประสานงานในพื้นที่ที่ผ่านมายังคงมีความกังวลร่วมกับนายกประทิวเกี่ยวกับตัวบุคคลในการทำงานหลายอย่างเพราะจากการทำงานที่ใช้ โมเดลประเทศ เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานที่ผ่านมา ทางผู้นำวัดดาวเกรงว่าจะไม่มีคนทำงานจริง แต่สิ่งที่ปรากฏในเวทีเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า แท้ที่จริงเราต่างประเมิณผิดไป เพราะที่จริงยังคงมีผู้นำที่มีความตั้งใจและต้องการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังมากขึ้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง ๙ กระทรวง ได้มีการกำหนดตัวบุคคลที่ทำงานชัดเจนมาก โดยอยู่ครบทั้ง ๙ กระทรวง 

กระทรวง

รายชื่อ ตำแหน่ง
กระทรวงศึกษา ๑. คุณมานิตย์  มานะวิน ๒. คุณณัฐภรณ์  ลิ้มทอง ประธานสภาอบต. ส.อบต.ม.๕
กระทรวงกีฬา ๑. คุณภาสวัฒน์  ขันธควร ๒. คุณมนัส ศรีชูเอี่ยม ๓. คุณชอบ นามมาแสง ๔. คุณสุวัฒน์ คล้ายมาลา ๕. คุณพยงค์  คงชาตรี ๖. คุณเผชิญ  สังข์สุวรรณ ๗. คุณเสน่ห์  สุขสำราญ ๘. คุณวันชัย  ปานสมสวย ๙. คุณสุวรรณ  พุ่มพฤกษ์ รองประธานสภาอบต. ส.อบต.ม.๑ ส.อบต.ม.๔ ส.อบต.ม.๗ ส.อบต.ม.๘ ส.อบต.ม.๘ ส.อบต.ม.๑๐ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐
กระทรวงวัฒนธรรม ๑. คุณณัฐภรณ์  ลิ้มทอง ส.อบต.ม.๕
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ๑. คุณสมจิตร  ทับทิมขาว ๒. คุณชำเลือง  ม่วงน้อย ๓. คุณพิเชษฐ  ไตรภาพ กำนันตำบลวัดดาว ผู้ช่วย.ผญ. ม.๔ ประธาน.ปชค.ม.๕
กระทรวงเกษตรและพัฒนาอาชีพ ๑. คุณพนม  ร้อยแก่นจันทร์ ๒. คุณถาวร  สิงโต ๓. นายธรรมรวย นาคเอก ๔. คุณบังอร สุวรรณสูร ส.อบต.ม.๗   ส.อบต.ม.๙ ส.อบต.ม.๑๐ กลุ่มเกษตรยั่งยืน
กระทรวงสาธารณสุข ๑. คุณสมทรง ภักดีนารท ๒. คุณมณฑา พลายจั่น อนามัยต.วัดดาว อสม.
กระทรวงการคลัง ๑. คุณณัฐภรณ์  ลิ้มทอง   ส.อบต.ม.๕
กระทร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลวัดดาว

คำสำคัญ (Tags)#km#เรื่องเล่า#กับเวทีผู้นำวัดดาว

หมายเลขบันทึก: 67403, เขียน: 15 Dec 2006 @ 10:06 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 23:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)