การทำงาน แม้จะเหนื่อยยากซักเท่าไร   ถ้าเราไม่พยายามทำให้ดีที่สุดผลงานที่ออกมาอาจไม่ดีเท่าที่หวัง  ไม่ว่าเราคิดจะทำอะไรก็ตามการทำให้ดีที่สุด   แม้ผลจะเป็นอย่างไรเราก็ภูมิใจในผลของงานนั้น

ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะ