ขั้นตอนการเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก

ราชพฤกษ์ 49
ขั้นตอนการเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ (ราชพฤกษ์  2549) v โดยสุทธิพงษ์  ทองสร้าง   Z 1. ฝากพาหนะที่จุดรับฝากรถหน้างานฯ  คันละ 50  บาท    Z 2. นั่งรถยนต์รับจ้าง (สองแถว) เข้าในงานฯ      คนละ 5 บาท    Z 3. ในกรณีไม่มีบัตรเข้าชมงานให้แถวซื้อตั๋วหน้างานตรงโดมร่มสีส้ม  คนละ 200 บาทเข้าชมได้ครั้งเดียว  Z 4.  ตรวจบัตรที่ช่องเข้าชมงานฯ  จากบัตรเข้าให้ตรงกับช่องในหมายเลขบัตร Z 5.  พื้นที่งาน  470  ไร่  ในกรณีต้องนั่งรถต้องเข้าคิวซื้อบัตรที่โดมสีส้ม คนละ 30 บาท  Z 6.  นั่งรถชมงานฯ มี 11 สถานี  ซื้อบัตรครั้งเดียว ขึ้นลงได้ทั้ง   11 สถานี  ในสถานีที่ 11  จะมีการเก็บตั๋ว  มีวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทาง    Z 7.  เมื่อลงรถสถานีที่ 11  แล้วเข้าโดมบัวเพื่อลดและคลายความร้อน  มีการแสดงนิทรรศการบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ    Z 8.  จุดเด่นของงานฯ อยู่ที่หอคำหลวง เป็นการแสดง   พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  Z 9.  มีการแสดงอยู่  3  จุดดังนี้คือ  9.1  การแสดงม่านน้ำ  เวลา 17.00 น.  9.2  ลานราชเฉลิมพระเกียรติ เวลา  16.00 - 17.00 น. 9.3  เวทีวัฒนธรรม (การแสดงของแต่ละประเทศ สลับสับเปลี่ยนไปทุกวัน)  เวลา 15.00 17.00 น.              Z 10. การเตรียมตัวเข้าชมงานฯ  10.1 ควรมีร่ม หมวก เพราะบริเวณงานฯกว้างและร้อนมาก 10.2 ควรสวมรองเท้าเหมาะกับการเดินในระยะทางไกล ๆ  10.3  ควรมีกล้องบันทึกภาพ  10.4  ควรมีน้ำดื่มติดตัวทุกคน  10.5  ควรสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศร้อน  10.6  สัมภาระประจำตัวไม่ควรให้หนักมาก  10.7  การจัดจำหน่ายอาหารหารับประทานยาก และมีราคาค่อนข้างแพง 10.8  ควรเตรียมยาประจำตัว  10.9  มีข้อสงสัยไม่เข้าใจอะไรให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของงานฯ ได้ตลอดเวลา  หมายเหตุ    % สวนของประเทศญี่ปุ่น  ได้รับรางวัลการจัดสวนดีเด่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#ศน.สุทธิพงษ์

หมายเลขบันทึก: 67400, เขียน: 15 Dec 2006 @ 09:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)