บทกวี : เธอตอบแทน

...

ถ้าฉัน จะรอ เธอตอบแทน

เธอคง หวงแหน ตอบแทนไม่

ก็เอาเถอะ ฉันก็ไม่ ว่าอะไร

แล้วก็แล้ว กันไป ใหม่อย่ามา

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)