Laos 2019 : วันซาติลาว

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2 ธันวาคม ...

ของทุกปี คือ วันซาติ ของลาว

ทุกคนจะได้พักผ่อน ถือเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน เมื่อพูดถึงวันนี้ ทุกคนจะเต็มไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และเชิญชวนให้ฉันอยู่ร่วมด้วย ทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้มีงานมหรสพใดๆ...มีเพียงแค่การจุดพุ สวยงามเท่านั้นเอง

และถ้าใครสังเกต

จะเห็นว่า ประตูซัย ทำเนียบประธานาธิบดี และอนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ้ม ถูกสร้างขึ้นมา อยู่ในแนวเดียวกัน เป็นเส้นตรงและมีถนนเชื่อมถึง

ความสำคัญของวันที่ 2 ธันวาคม ในปี พ.ศ.2518 เป็นวันที่คณะแนวลาวรักชาติสามารถกุมอำนาจปกครองได้อย่างเด็ดขาด

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น ประเทศที่มีการปกครองในระบอบสังคมนิยม และมีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

การสัมผัสพื้นแผ่นดินและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และเรียนรู้ถึงจิตวิญญาณของผู้คนเหล่านี้ ย่อมทำให้การเรียนรู้ของเรามีความแตกต่างและขยายโครงสร้างของความรู้ความเข้าใจมากกว่า อ่านและค้นคว้าตำราเพียงอย่างเดียว...

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าความเห็น (0)