บทกวี : ดำเนินช้า

...

จะดำเนิน slow life ในชีวิต

แต่ในจิต กลับรีบเร่ง เป็นไฉน

ดำเนินช้า ช้า ๆ ช้าอะไร

ช้าสมอง หรือช้าใจ หรือใช่กาย

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)