ป่าสนแห่งเมืองดาลัท


เยือนดาลัทนครากลางป่าสน
มีผู้คนนามว่า “เผ่าดาหลัด”
อยู่อาศัยในพนาป่ารกชัฏ
ค่อยค่อยพัฒนาตนจนรุ่งเรือง

โปรตุเกสบุกป่าเข้าค้าขาย
มีเป้าหมายเชิงรุกไปทุกเรื่อง
ฝรั่งเศสใช้กำลังหวังยึดเมือง
มาสร้างความขัดเคืองเพื่อครอบครอง

กลางป่าสนเมืองหนาวภูเขาสูง
ดอกหญ้าฟุ้งกระจายสายลมล่อง
งามดอกไม้ในฝันนั้นน่ามอง
วิถีของผู้คนอยู่บนภู

มาถึงเมืองดาลัทสัมผัสหนาว
รับเรื่องราวตามที่เห็นและเป็นอยู่
มีวัดวาอารามงามน่าดู
มีขอบเขตคันคูบนภูนั้น

แปลงเกษตรพื้นโล่งมีโรงเรือน
ดูกลาดเกลื่อนเหมือนกรอบมาครอบกั้น
มีโรงเรือนเรียงรายพฤษไพรพันธุ์
เขาแบ่งปันกันไปให้แปลกตา

เยือนวัดวาอารามงามสงบ
กราบเคารพพระท่านจำพรรษา
มีหลายรูปปฏิบัติตัดมรรคา
เร่งเจริญวิปัสสนาพยายาม

ถึงวันลาแล้วหนอขอลาก่อน
ให้ทอดถอนอาลัยเกินไถ่ถาม

อีกหลายเรื่องค้างคาน่าติดตาม
ดอกไม้งามเตือนจิตให้ติดใจ

โสภณ เปียสนิท


<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)