นที 4

ในตอนเช้าผมผมได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ใสแผ่น DVD ลงกล่องและก็คัดแยกเทป BETA ออกเป็นกลุ่มวิชาและจดรายชื่อหัวข้อเรื่องของเทปม้วนต่างๆ  และในตอนบ่ายอาจารย์วิจิตรได้นัดพวกเรามาประชุมกันดดยอาจารย์ได้ให้งาน 1 งาน คือ ถ่ายvdo ความยาว 3 นาที เกี่ยวกับต้นไม้รอบสสวท โดยไม่ให้ใช้เสียง และอาจารย์ก็สอบถามถึงความรู้ของเราว่าเคยเรียนและทำอะไรได้บ้าง ประชุมเสร็จ ผมก็ได้ไปช่วยอาจารย์วิจิตรไปถ่ายวีดิโอให้พี่ที่ทำงานในสสวท. หลังจากนั้นก็มาพิมพ์รายชื่อที่จดไว้จากการทำเมื่อเช้านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)