เปรียบเทียบ MRI และ CT

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเครื่องตรวจทั้ง 2 ชนิด สามารถศึกษาได้จากเอกสารที่จัดทำ Down load (รูปภาพขนาด 65x90 cm)

เครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging ; MRI) และ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography ; CT)

เป็นเครื่องสร้างภาพทางการแพทย์ ที่มีถูกนำมาใช้ ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

ซึ่งทั้ง 2 เครื่อง มีข้อเด่น ข้อจำกัด ในการตรวจบางอย่างเหมือนกัน บางอย่างแตกต่างกัน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเครื่องตรวจทั้ง 2 ชนิด

สามารถศึกษาได้จากเอกสารที่จัดทำ

Down load (รูปภาพขนาด 65x90 cm)

20191101094349.pdf
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)