ข้อมูลตำบลของฉัน (ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพงตึก เป็นตำบลที่มีความเจริญมาตั้งแต่โบราณและเป็นเส้นทางการคมนาคมในสมัยโบราณ มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างมากมายวัตถุโบราณบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดดงสัก และแสดงไว้ที่โบราณสถานพงตึก ในสมัยที่มีการขุดหาวัตถุโบราณ โดยพบสิ่งก่อสร้างโบราณคล้ายตึกอยู่ในป่าในพงรกจึงเรียกบริเวณที่ค้นพบนี้ว่า “พงตึก” จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ประกอบกับพื้นที่มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น
มีพื้นที่ทั้งหมด 12.73 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 7,956 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่ามะกา และ ตำบลท่าไม้, อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาสาบสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกตะบอง ,เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อาชีพ

ทำไร่ (อ้อย) หน่อไม้ฝรั่ง,ข้าวโพดฝักอ่อน,ทำนา,ทำสวน

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค เช่น ปะปา ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ สถานีอนามัย

การเดินทาง

จากกรุงเทพ สามารถใช้ทางถนนสายเพชรเกษม ผ่านจังหวัดนครปฐมพอเข้าเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แล้วมุ่งหน้าตรงไปเรื่อย ก็เข้าสู่อำเภอท่ามะกา เมื่อมาถึงสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 ขับเลยมาประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ำเข้าสู่ตำบลพงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 95 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน, กุนเชียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันความเห็น (0)