ช่วงปิดเทรมที่ผ่านมาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งตะโก  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมวาด เขียน เรียน รู้ รักการอ่าน เพื่อเอาใจเด็ก ๆ เยาวชน ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นวาดภาพระบายสีผ้า และตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์  ฝึกทำหุ่นนิ้วมือ ทำที่คั่นหนังสือ พับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ อ่านข่าวและเล่านิทานให้เพื่อนฟัง  ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาขึ้นมากขึ้น เด็กจะมาอยู่กันทั้งวัน มีอาหารกลางวันมาทาน แถมเผื่อบรรณารักษ์ด้วย

        บางวันบรรณารักษ์ไม่ว่างก็จะฝึกให้เด็ก ๆ ทำหน้าที่บรรณารักษ์ตัวน้อย คือทำงานบริการยืม - คืน แทนบรรณารักษ์ได้อีกด้วย กิจกรรมที่จัดในห้องสมุดนั้นเราจะเน้นให้เด็กใช้หนังสือในห้องสมุดเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

       ทุก ๆ วันจะมีเด็กมาใช้บริการมาก ผุ้ปกครองก็สบายใจเพราะไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไปซนที่ไหน  บรรณารักษ์ก็ไม่เหงาเหมือนที่ผ่านมาเพราะเคยได้รับสมญานามจากท่าน ผอ.สุดสวยว่าห้องสมุดผีหลอก  เพราะเนื่องจากมีคนมาใช้บริการประปราย  หลังจากทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใช้ห้องสมุดได้แล้ว  ณ.วันนี้มีโครงการต่อเนื่อง  มี ผอ.ที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานห้องสมุดเป็นที่ปรึกษาที่ดีโดยใช้ชื่อโครงการว่า "แม่ลูกผูกพันร่วมกันเรียนรู้  วันหยุดพักผ่อน"  วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผุ้ปกครองที่นำบุตรหลานมาใช้บริการในวันเสาร์        ซึ่งเหมือนวันครอบครัวให้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด  แสดงความสามารถของแต่ละครอบครัวและสอนให้เด็กคนอื่น ๆ ได้ทำไม่ว่าจะสอนการทำอาหาร ดอกไม้ แกะสลัก หรือแม้แต่ประดิษฐ์การ์ดในวันสำคัญต่าง ๆ   ส่วนวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 48 นี้ใกล้วันลอยกระทงของไทยเข้ามาเต็มที่ ก็จะมีการสอนทำกระทงให้กับเด็ก ๆเป็นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ได้มีการแสดงความสามรถ และเป็นการเพิ่มสมาชิกของห้องสมุดให้มีมากขึ้น ทุกคนรักการอ่าน รักห้องสมุด และยังผลไปให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ไม่ใช้ห้องสมุดผีหลอกอีกต่อไป

           โดย ..นางสาวนวลจันทร์  รอดทอง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน อ.ทุ่งตะโก