แดจาวู ...ทางสองแพร่ง แห่งอดีต และอนาคต.

   การดูหนังเพื่อเรียนรู้  นับเป็นเรื่องสำคัญ  ที่โรงหนัง SF Mbk , ภาพยนตร์เรื่อง  แดจาวู.  ดูแล้วมีแง่คิด แตกต่างกันไป. สำหรับผมคิดว่า เรื่องของอนาคต นอกจากจะมีลิขิตไว้แล้ว  บางครั้งเป็นทาง สองแพร่ง. ที่จะไปทางหนึ่ง  หรือจะไปอีกทางหนึ่ง.  หากมีพลังมหาศาล ก็อาจเปลี่ยนแปลงลิขิตอนาคตได้. เหมือนกับคน 543 คน ที่ เดิม ลิขิตให้ ต้องเสียชีวิต  จากระเบิด ของผู้ก่อการร้าย. มาเป็น รอด เพราะ พลังอันบริสุทธิ์พระเอก.

   คิดแล้วก็ คิดถึงช่วงที่ป่วย เหมือนทาง 2แพร่ง. ไม่รู้จะหาย  หรือตาย. เคยคิดเหมือนกันว่า ลิขิตเอาไว้ให้ตาย แต่ ณ วันนี้  รอด. อาจเป็นเพราะ พลังอันบริสุทธิ์ ที่เปลี่ยนอนาคต ทำให้รู้สึกว่า  ชีวิตที่มีอยู่ปัจจุบัน เกินจากที่ลิขิตไว้. ทำให้ต้องพยายาม ทำเพื่อผู้อื่นตลอดไป.

 

สวัสดี. 
นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด อุตรดิตถ์
โทร : 081-8868787
วันที่  13 ธันวาคม 2549