องค์พระปฐมเจดีย์

องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นที่สำคัญคือ องค์พระปฐมเจดีย์
หรือ พระธมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของฉันความเห็น (0)