SAD - KM Workshop เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามีคคี อาวุโส

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :   รองศาสตราจารย์อาคม   กาญจนประโชติ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยแม่โจ

ชื่อเรื่องเล่า :  เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามีคคี อาวุโส


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ม.แม่โจ้มีชื่อเสียงในการรับน้องค่อนข้างไม่ค่อยดีนัก จึงต้องสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่า ศิษย์รุ่นแรกมากจากครอบครัวที่ดีมีฐานะทั้งหมด จึงใช้ระบบ SOTUS มาปกครอง และยึดคำว่า “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” มีการตั้งธรรมนูญแม่โจ้ “มาก่อนเป็นพี่ มาทีหลังเป็นน้อง มาพร้อมกันเป็นเพื่อน” และให้ปฏิบัติตามธรรมนูญ มีเพลงชาติแม่โจ้ มีการกำหนดรุ่น ทุกคนมีรุ่นประจำตัว จะทำให้เกิดความสามัคคี ยอมรับในความอาวุโส ยอมรับความผูกพัน 6 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันรับน้องใหม่ เรียกว่าวัน “คลอดน้อง” มีกิจกรรมที่จะลงโทษ พี่ที่รับน้องไม่ถูกต้อง โดยให้อ่านบทลงโทษของธรรมนูญ และผู้กระทำผิดต้องกระโดดลงน้ำชำระร่างกายและยืนยันจะไม่ทำอีก มีการกำหนดกลุ่มรับผิดชอบการรับน้องตามกลุ่มผ้าสีต่าง ๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม มีกิจกรรมรับน้องภายใน 7 วัน และห้ามไม่ให้มีการรับน้องอีกเพราะอยู่นอกเหนือประเพณี มีการเจิมหน้าผากโดยรุ่นพี่ เจิมหน้ารุ่นน้องในเช้าวันที่ 7 มิ.ย. ของทุกปี มีกติกาว่า “รุ่นพี่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเพื่อดูแลน้อง” มีข้อตกลงในการรับน้องตามกติกา ถ้ารุ่นไหนทำไม่ดีจะถูกประนาม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. เป็นประเพณี

2. มีธรรมนูญ

3. เด็ดมีความคิดติดดิน รักองค์กร ทำงานเป็นกลุ่มได้

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 66998, เขียน: 13 Dec 2006 @ 16:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

yok'sotus'73
IP: xxx.172.117.233
เขียนเมื่อ 

แม่โจ้ เปงที่ที่ทำหั้ยเราได้รู้จัก ทุกอย่าง

ตรงกลับปรัชญาทุกอย่างเลย

"ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส ค่ะ"

70
IP: xxx.172.63.62
เขียนเมื่อ 

รักแม่โจ่ค่ะ

Poomitad
IP: xxx.173.119.74
เขียนเมื่อ 

ชื่อเสียงในการรับน้อง ไม่ใช่ ว่าไม่ดี นะครับ ผมคิดว่า คนที่ไม่เคย เจอด้วย ตัวเอง ฟังคนอื่น เล่า คิดไป ต่าง ๆ นานา ผมคิดว่า มหาลัย นี้ เป็น มหาลัยที่ ดีที่ สุด ไม่มีใคร จะมาแทนได้ เราได้เรียน รุ้ การ เป็นคนอย่าง แท้ จิง การ สู้ต่องาน รับแรงกดดัน ต่าง ๆ ระเบียบ วินัย กรเคารพ รุ่น พี่ อยู่อย่างพอเพียง แบ่งปัน ถึงผม จะเป็น น้อง74 แต่ ผม ก็ รักที่ นี้ มาก