GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดอัตราการงดผ่าตัดในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน ณ โรงพยาลบาลขอนแก่น

อักษร พูลนิติพร
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการศึกษา
การเยี่ยมก่อนผ่าตัดมีผลทำให้อัตราการงดผ่าตัดเนื่องจากสภาพผู้ป่วยไม่ พร้อมลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีสภาพ หรือโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ในขั้นรุนแรง (ASA physical status2, 3 และ 4)

- อัตราการผ่าตัดโดยรวมของผู้ป่วยที่รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัดยังสูงถึง 13.71% แสดงให้เห็นว่า การเตรียมผ่าตัดล่วงหน้าเพียง 1 วันก่อนผ่าตัดอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น หากต้องการลดอัตราการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน ควรมีระบบการคัดแยกและประเมินผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรายที่มีพยาธิสภาพของโรครุนแรง และเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 66955
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)