ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดอัตราการงดผ่าตัดในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน ณ โรงพยาลบาลขอนแก่น

อักษร พูลนิติพร
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการศึกษา
การเยี่ยมก่อนผ่าตัดมีผลทำให้อัตราการงดผ่าตัดเนื่องจากสภาพผู้ป่วยไม่ พร้อมลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีสภาพ หรือโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ในขั้นรุนแรง (ASA physical status2, 3 และ 4)

- อัตราการผ่าตัดโดยรวมของผู้ป่วยที่รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัดยังสูงถึง 13.71% แสดงให้เห็นว่า การเตรียมผ่าตัดล่วงหน้าเพียง 1 วันก่อนผ่าตัดอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น หากต้องการลดอัตราการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน ควรมีระบบการคัดแยกและประเมินผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรายที่มีพยาธิสภาพของโรครุนแรง และเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#การเยี่ยมก่อนผ่าตัด

หมายเลขบันทึก: 66955, เขียน: 13 Dec 2006 @ 14:41 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)