การอบรม New Media

  ติดต่อ

  LMS  
What is LMS ?  

เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสอนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาวิชาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร เพื่อนำเสนอ  รวมไปถึงการจัดให้มีเครื่องการสื่อสารต่าง ๆ เช่น e-mail , web board สำหรับตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือกับวิทยากรการจัดให้มีแบบทดสอบ หลังจากเรียนจบ เพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้งให้มีระบบบันทึก

ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้ส่วนใหญ่

จะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมเรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่ในการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 66875, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-27 16:43:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #lms

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)