วันเมื่อมาถึงพี่ ๆ เกือบทั้งห้อง เข้าประชุมข่าว เกือบทั้งวันเลยค่ะ  วันนี้เลยไม่มีงานที่ได้รับมอบหมายค่ะ