หมดยุค Greed is Good

เป็นยุคที่บริษัทธุรกิจเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่

หมดยุค Greed is Good

นี่คือสาระหลักในบทความเรื่อง A New Purpose for Corporations (1) ลงพิมพ์ในนิตยสารFortune ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒    และในหน้า ๔๘ ของวารสารเดียวกัน ลง Statementon the Purpose of a Corporation, published by the Business Roundtable, Aug. 19, 2019   ระบุว่าเป้าหมายของบริษัทธุรกิจไม่ใช่มุ่งแต่ทำกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว  ตามที่ยึดถือกันมานาน    แต่มีเป้าหมายถึง ๕ ด้าน   คือลูกค้า พนักงาน  suppliers   ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่   และผู้ถือหุ้น  

เป็นที่ฮือฮากันมากในสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นยุคที่บริษัทธุรกิจเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่   

วิจารณ์ พานิช

๙ ก.ย. ๖๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)