การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุธ/11/กันยายน/2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน

กระผมนาย ณัฐนนท์ แสงชโรทัย รหัสนักศึกษา594305013 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สองของการฝึกประสบการณ์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา 08.10 - 09.00 น.เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนห้อง

วันนี้แยกเป็น2ทีม ทีมแรกอยู่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อ.เกดมอบหมายให้ไปติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ที่ห้อง 628 เพราะอ.เกดจะไปสอนตอนเช้าเพื่อทำพอยกับGIS 2คน ทีมที่2ไปลงพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ต้องการคือ ชื่อถนน ซอยหม้อแปลง แทงค์น้ำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ เศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มOTOP ธนาคารชุมชน/กลุ่มองค์กรทางการเงิน หาให้ครบ ทั้ง8 หมู่

ได้มีการวางแผนเพราะต้องแยกไปลงพื้นที่กับชาวบ้านโยใช้App sheet เพื่อเก็บข้อมูล

เวลาประมาณ 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประมาณ 13.00 - 17.00น.

ไปเก็บข้อมูลต่อแต่วันนี้ไปหาข้อมูลยังไม่ครบเหลือแค่2 หมู่ คือ หมู่ที่ 3 กับ หมู่ที่ 7 แล้วกลับศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเขียนแผนที่เดินดินของหมู่ที่1 ตำบลคลองโยง อำเภอโพธาราม จังหวัดนครปฐมกลับบ้าน 21.00 น. เพราะ Gisู ยังไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จ เพราะต้องนำเสนอพรุ้งนี้

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ..
.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)