การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน

ดิฉันนางสาว อภิญญา ช่างแสง.รหัสนักศึกษา594305053หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สองของการฝึกประสบการณ์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา 08.10 - 09.00 น.เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน

วันนี้อ.เกดมอบหมายให้ไปติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ที่ห้อง 628 เพราะอ.เกดจะไปสอนตอนเช้า และกลับมาที่ห้องศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทำTime Line ที่ไปจัดเวทีประชาคมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมได้นำเสนอกับชาวบ้านและยังได้ความเป็นมาของหมู่ที่1มากมายความคิดเหนก็เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องกลับมาแก้ไขTime Line และเพิ่มเติม Time Line ใส่กระดาษรายงาน

เวลาประมาณ 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประมาณ 13.00 - 17.00น.ทำTime Line เขียนใส่กระดาษรายงานต่อจนเสร็จกวาดห้องล้างแก้ว กรอกน้ำ ที่ห้องศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแยกย้ายกลับบ้าน

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)