มีเรื่องเล่าอีกแล้ว.....ถึงความภาคภูมิใจ ในตัวนักเรียนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา2549ซึ่งได้เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ในห้องเรียนแล้วนำความรู้มาใช้จัดนิทรรศการวันเอดส์โลก 1 ธ.ค 49 บริเวณสนามบาส 1ของโรงเรียน จนได้รับคำชมเชยว่าทำได้ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากแสดงถึงความรู้และความสามัคคีที่ดี.....รวมพลังกันต่อไปนะจ๊ะ