การเลี้ยงไก่เนื้อ

cherry ksn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเลี้ยงไก่เนื้อที่ส่งออกให้กับบริษัทใหญ่ (cp) ควรมีวิธีเลี้ยงที่ให้ได้ไก่ทีมีคุณภาพดี ดังนี้

การดูแล

 1. ควบคุมอุณหภูมิ

 2. แกบ

 3. แพค

 4. สเปย์

 5.อาหาร น้ำ พัดลม

วิธีการเลี้ยง

   ให้อาหารไก่ช่วงเช้าให้น้ำ วิตตามิน เปิดพัดลมเพือควบคุมอุณหภูมิในเล้าถ้าไก่ป่วยให้ยาและเลี้ยงทั้งหมด 40 ถึงจะนำสงขายให้กับบริษัทได้ถ้าไก่น้ำหนักเฉลี่ยถึง 2.7 ต่อตัวไก่จะมีราคาที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kessirinpichitความเห็น (0)