ชีวิตที่พอเพียง 3506. มุมมองต่อท่านพุทธทาส


ทีมงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มาสัมภาษณ์ไว้สองสามปีแล้ว    เพิ่งมาเห็นโพสต์การสัมภาษณ์นี้ จึงนำมาเผยแพร่  มีรูปปู่ของผมสมัยบวชพระ  หน้าเหมือนอาอวยพร (นายอวยพร พานิช ผู้ล่วงลับ) ยังกะแกะ    อ่านได้ ที่ (๑)     

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๖๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)