ได้เข้าอบรมเรื่องการเขียนบลอกกับ ดร.จันทวรรณ มาก็เป็นปี ๆ  แกนนำคน KM ของ มอ.อย่างเช่นพี่จิ๊บ (คุณเมตตา) ก็ชักชวนไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ท่านหัวหน้า (ผช.ฝ่ายประกันคุณภาพ) ก็พยายามผลักดันให้บุคลากรเขียนบ้าง (เพราะเวลาประชุมล่ะก็คุยกันเก่ง แต่ละคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันหลากหลาย ทำงานเป็นทีมก็สุดยอด น่าจะเล่าสิ่งดี ๆ ให้คนอื่นได้อ่านบ้าง) ก็หลายหน  ทุกท่านที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นผู้จุดประกายความคิดความตั้งใจที่ว่า (สักวันหนึ่ง...........(มานาน)) จะบันทึกสิ่งดี ๆ สู่สังคมบ้าง  อย่างน้อยความเป็นตัวตนในวันนี้มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจมากมาย  ทั้งในชาติพันธุ์  ในวิถีชีวิต หรือสิ่งน่าทึ่งทั้งหลายแหล่ในโลกใบนี้ เพราะเรามีประวัติศาสตร์ แล้วเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างไร ถ้าไม่มีบรรพบุรุษที่ชอบขีดเขียน  จึงคิดว่าทุกคนก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเอง  สิ่งที่เขียนในวันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่า (หรือไร้ค่า) สำหรับใครบางคนในโลกอนาคต (รวมทั้งโลกปัจจุบัน) ฉะนั้น จึงได้เริ่มขีดเขียนในวันนี้.....และวันต่อ  ๆ ไป  

(ผู้ชักชวนให้เขียนบลอกยังไม่จบเพียงแค่นี้ ขออนุญาตเอ่ยถึงคราวต่อไปค่ะ)