การตีกอล์ฟโดยวิธีของ Hank Haney โดยการทำงานของ brain and motor โดยไม่ต้อง concentrate ที่ลูกกอล์ฟ concentrateที่ target แล้วสมองจะส่งกล้ามเนื้อให้ทำงานโดย adjust rotation ของ แขนเองโดยอัตโนมัติ