ความรักในทัศนะที่เติบโต

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"เมตตาคือความรักอันสงบเย็น"

การมีคู่ครองมันมากกว่าคำว่ารัก มันคือโจทย์ พรหมวิหารสี่

พรหมวิหารสี่ไม่ต้องมีเพศ

เป็นเรื่องของดวงจิตสองดวง

ที่ดำรงอยู่ด้วยกัน เกื้อกูลกันเพื่อให้พรหมวิหารสี่นี้แข็งแรง ไปจนถึงศักยภาพที่ผู้คนสัมผัสได้และเกื้อกูลเขาได้นี่แหละคือชีวิตคู่

เพศสัมพันธ์เป็นเพียงเรื่องสืบพันธ์ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ เมื่อใจมันไปถึงสภาวะแห่งพรหมวิหารสี่ มันคือ ความกรุณานำ เมตตา มุฑิตา อุเบกขาจะเป็นตัวรอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเพียงเคยได้ยิน แต่พวกเราไม่เคยรู้จัก

ได้ยิน กับได้รู้ ไม่เหมือนกัน ได้รู้จักคือการลิ้มรสในธรรมนั้น เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา

ส่วนตัวมองว่าชีวิตคืองานศิลปะ ออกแบบได้ ไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว และที่สำคัญครอบครัวคือเรื่องของจิตใจ กายและกระทำคือสัญลักษณ์ ที่สะท้อนจิตดวงนั้นๆ ที่มาสัมพันธ์กัน และมุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเคียงคู่ขนาน เกื้อกูล เติบโต และพร้อมเจริญงอกงามตราบการพบเจอไปจนสุดการลาจากชั่วนิจนิรันดร์

#KaPoomLife

บันทึกไว้

"เมื่อถูกถามเรื่องความรัก ครอบครัว และการใช้ชีวิต"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)