การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วัน อังคาร ที่ 13 ส.ค.2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นาย ตะวัน พายงูเหลือม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง

วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

วันนี้เวลา 8:15 น. กระผมได้เดินทางไปฝึกงานที่ อบต.หนองปากโลง ถึงอบต 08:30 น.

ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09:00 น.พี่ที่อบต.ได้ให้นำโครงสร้างของอบต.มาติดให้คนใน อบตดู

ช่วงเวลา 11:00 น.พวงกระผมได้สอบถามข้อมูลพี่เปรมเกียวกับแผนที่ รอบในขอม หมู่ที่7 ต.หนองปากโลง เพิ่มเติม

และช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13:00 น.- 16:00 น.กลุ่มของกระผมได้ช่วยกันทำแผนที่รอบในหมู่ที่ 7 ต.หนองปากโลง ตอนี้ทำไปได้ประมาณ 70% แล้ว

เวลาประมาณ 16:32 น. กระผมได้เดินทางกลับหอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)