การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 23 หน่วยที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (วันอังคาร/13/สิงหาคม/2562)

วันที่ 13 สิงหาคม  พ.ศ 2562

         สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายจิระ  รักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงวันนี้ได้เดินทางออกจากหอพักเวลาประมาณ 08:25 น. ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เวลา 08:30 น. ก็ได้ทำการกล่าวทักทายกล่าวสวัสดีพี่ๆใน อ.บ.ต 
ช่วงเช้าเวลา 09:00 น. วาดภาพแผนที่เดินดินแล้วก็ช่วยกันตัดเส้นครับ จนถึงเวลา 12:00 น.


ช่วงบ่ายเวลา 13:00 น. ระบายสีแผนที่เดินดินครับ

เวลา 16:30 น. เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่1ความเห็น (0)