ดอกพู่อมร(เงาะงาม)

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านยืดยาวทรงพุ่มโปร่ง   ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ แต่ละคู่ตั้งฉากกัน ใบรูปไข่กลับ กว้าง 5-6 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนสอบแคบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีขาว
ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นตามซอกใบที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเป็นเส้นสีแดงยาวแดอกดูคล้ายผลเงาะ ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 เซนติเมตร
ผลแห้ง เปลือกเเข็ง สีเขียวมีสันตามยาว 5 สัน มีเมล็ดเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น.ส.สิรีธร ธรรมสวัสดิ์ความเห็น (0)