การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดีอาจารย์และเพื่อน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดิฉัน นางสาวอภิญญา ช่างแสง รหัสนักศึกษา 594305053 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้า วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าของวันจันทร์ มาถึงศูนย์ฝึกเวลา 08.36 น.กรอกน้ำและทำกวาดห้องความสะอาด  ได้เริ่มศึกษาGIS ทำแผนที่เดินดิน และหาข้อมูล และไปกินข้าวกลางวันเวลา12.14 น. กับเข้ากลับศูนย์เวลา 13.30 น.

ยกข้าวสาร 47 ถุง ยกน้ำ 47 แพค น้ำยาล้างจาน 47ถุง พวกเพื่อนได้เดินทางไปถึงวัดบางช้างเหนือ
กลับมาทำ GIS ต่อจนกลับบ้านเวลา 17.09 น.

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม



ความเห็น (0)