การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์/5/ส.ค. 62)

สราลี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (วันจันทร์/5 /ส.ค./62)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาว สราลี นุชมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่10สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในวันนี้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการทำงานการพัฒนาชุมชน ดิฉันได้เดินทางออกจากที่พักไปเป็นเวลา 7.30 น. เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย และดิฉันก็ซื้อข้าวกระเพราไปรับประทานที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย และได้เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสวัสดิการและได้แยกไปเข้าห้องสำนักปลัด ดิฉันได้ทำจัดเรียงเอกสารเพื่อจัดเข้าเล่มสมุดเพื่อไปแจกสภาตามหมู่บ้านและถ่ายเอกสารเพื่อไปแจกตามกองงานต่างๆ

และดิฉันก็ได้เดินทางกลับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยเป็นเวลา 13.00 น. เพื่อจะมีการประเมินโครงการในองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยดิฉันได้ขึ้นไปชงกาแฟเพื่อที่จะนำไปให้กับคณะกรรมการที่เข้ามาตรวจในองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยและดิฉันก็ได้กลับมาเย็บหนังสือ39เล่มเพื่อจะแจกให้ประทานสภาและหัวหน้าส่วนทุกท่านได้เซ็นรับหนังสือและดิฉันก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะ ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ผู้อ่านทุกคนที่เข้ามาอ่านของดิฉันในวันนี้ รอติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)